li jmiss
preċedenti
punti

L-użu tal-art

Il-biedja u l-forestrija mhux sostenibbli, it-tifrix urban u t-tniġġis huma l-akbar pressjonijiet li jwasslu għal deterjorament drastiku tal-bijodiversità tal-Ewropa, li jhedded is-sopravivenza ta’ eluf ta’ speċijiet ta’ annimali u ħabitats. Barra minn hekk, għad hemm nuqqas ta’ implimentazzjoni tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea (UE) dwar in-natura u liġijiet ambjentali oħra mill-Istati Membri. Skont ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “State of nature in the EU” (L-Istat tan-natura fl-UE), li ġie ppubblikat illum, il-biċċa l-kbira tal-ħabitats u l-ispeċijiet protetti mhumiex fi stat ta’ konservazzjoni tajjeb u jrid isir ħafna aktar biex titreġġa’ lura s-sitwazzjoni.

Ibbrawżja l-katalgu

Dokument ta’ Azzjonijiet