li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

Xi jfissru l-valuri tal-indiċi tal-kwalità tal-arja?

HelpCenter FAQ

L-indiċi tal-kwalità tal-arja Ewropew huwa kkumplimentat b’messaġġi relatati mas-saħħa. Dawn jipprovdu rakkomandazzjonijiet kemm għall-popolazzjoni ġenerali kif ukoll għal gruppi sensittivi, bħall-adulti u t-tfal bi problemi respiratorji u l-adulti b’kundizzjonijiet tal-qalb. Jekk jogħġbok ara r-rakkomandazzjonijiet hawn taħt:

Indiċi tal-Kwalità tal-ArjaPopolazzjoni ġeneraliPopolazzjonijiet sensittivi
Tajba Il-kwalità tal-arja hija tajba. Gawdi mill-attivitajiet fuq barra tas-soltu tiegħek. Il-kwalità tal-arja hija tajba. Gawdi mill-attivitajiet fuq barra tas-soltu tiegħek.
Xierqa Gawdi mill-attivitajiet fuq barra tas-soltu tiegħek. Gawdi mill-attivitajiet fuq barra tas-soltu tiegħek.
Moderata Gawdi mill-attivitajiet fuq barra tas-soltu tiegħek. Ikkunsidra li tnaqqas attivitajiet intensi fuq barra jekk tesperjenza xi sintomi.
Ħażina Ikkunsidra li tnaqqas attivitajiet intensi fuq barra jekk tesperjenza xi sintomi bħal uġigħ fl-għajnejn, sogħla jew uġigħ fil-griżmejn. Ikkunsidra li tnaqqas l-attivitajiet fiżiċi, b’mod partikolari fuq barra, speċjalment jekk tesperjenza xi sintomi.
Ħażina ħafna Ikkunsidra li tnaqqas attivitajiet intensi fuq barra, jekk tesperjenza xi sintomi bħal uġigħ fl-għajnejn, sogħla jew uġigħ fil-griżmejn. Naqqas l-attivitajiet fiżiċi, b’mod partikolari fuq barra, speċjalment jekk tesperjenza xi sintomi.
Ħażina mmens Naqqas l-attivitajiet fiżiċi fuq barra. Evita attivitajiet fiżiċi fuq barra.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Tniġġis tal-arja
Dokument ta’ Azzjonijiet