li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

X’inhuma s-sorsi ewlenin tat-tniġġis tal-ilma?

HelpCenter FAQ

Ħafna attivitajiet tal-bniedem jistgħu jaffettwaw il-kwalità tax-xmajjar, tal-lagi, tal-ibħra u tal-ilma ta’ taħt l-art tagħna b’mod negattiv. Il-kwalità tal-ilma hija influwenzata minn inputs diretti, bħal dawk minn fabbrika jew minn impjant tat-trattament tad-drenaġġ, l-hekk imsejjaħ “tniġġis minn sors lokalizzat”. Din hija influwenzata wkoll mit-tniġġis minn sorsi mifruxa, bħan-nutrijenti u l-pestiċidi minn attivitajiet tal-biedja u sustanzi niġġiesa rilaxxati mill-industrija fl-arja li mbagħad jaqgħu lura fl-art u fil-baħar, l-hekk imsejjaħ “tniġġis diffuż”. Is-sors lokalizzat ewlieni tat-tniġġis fl-ilma huwa t-trattament tad-drenaġġ u tal-ilma mormi, filwaqt li għat-tniġġis diffuż, is-sorsi ewlenin huma l-impjanti tal-biedja u tal-enerġija mill-fjuwils fossili (permezz tal-arja). Innota li filwaqt li l-impjanti tat-trattament tad-drenaġġ huma identifikati bħala “sors lokalizzat”, mhumiex is-sors reali peress li jittrattaw dak li qed nitfgħu fit-tojlits u s-sinkijiet tagħna.

 

Sir af aktar billi tfittex il-kontenut tagħna dwar L-ilma u l-ambjent tal-baħar.

Permalinks

Tags

Dokument ta’ Azzjonijiet