li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

X’inhuma l-PFAS u kif huma perikolużi għas-saħħa tiegħi?

HelpCenter FAQ

B’aktar minn 4 700 sustanza kimika, sustanzi perfluworoalkilati u polifluworoalkilati (PFAS) huma grupp ta’ sustanzi kimiċi użati ħafna u magħmula mill-bniedem li jakkumulaw maż-żmien fil-bnedmin u fl-ambjent. Dawn huma magħrufa bħala “sustanzi kimiċi dejjiema” peress li huma tassew persistenti fl-ambjent u l-korpi tagħna. Dawn jistgħu jwasslu għal problemi tas-saħħa bħal ħsara fil-fwied, mard tat-tirojde, obeżità, kwistjonijiet ta’ fertilità u kanċer. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-informazzjoni tagħna dwar Ir-riskji kimiċi emerġenti fl-Ewropa – PFAS għal aktar informazzjoni.

 

L-Inizjattiva tal-Bijomonitoraġġ Uman tal-UE (HBM4EU) qed taħdem ukoll fuq il-PFAS. L-HBM4EU hija sforz konġunt ta’ 30 pajjiż, l-EEA u l-Kummissjoni Ewropea, kofinanzjati taħt Orizzont 2020. L-HBM4EU li tħaddmet bejn l-2017 u l-2020 tiġġenera għarfien biex jinforma l-immaniġġjar sikur tas-sustanzi kimiċi u, b’hekk, tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem fl-Ewropa. Tista’ tara l-vidjo introduttorju tal-HBM4EU hawnhekk jew tniżżel ħarsa ġenerali qasira lejn il-proġett, bit-titolu HBM4EU fil-qasir.

 

L-HBM4EU tikkoordina u tippromwovi l-bijomonitoraġġ uman fl-Ewropa, u tista’ tipprovdi evidenza aktar b’saħħitha tal-esponiment reali taċ-ċittadini għas-sustanzi kimiċi. Barra minn hekk, il-proġett jipprovdi interpretazzjoni robusta tad-datadwar il-bijomonitoraġġ tal-bniedem u l-impatt possibbli tal-esponiment kimiku fuq is-saħħa tal-bniedem, bl-użu tal-għodod xjentifiċi l-aktar aġġornati.

 

Għal aktar informazzjoni dwar il-ħidma tal-PFAS li qed tiġi żviluppata taħt l-HBM4EU, jekk jogħġbok iċċekkja l-paġna web tas-sustanza tagħha. F’din il-paġna web, tista’ ssib liema prodotti qed jintużaw fil-PFAS, liema sustanzi huma inklużi fil-grupp, il-proprjetajiet perikolużi tagħhom, l-esponiment relatat mal-bniedem u l-mistoqsijiet ta’ politika li l-HBM4EU se twieġeb bir-riċerka li qed tiġi żviluppata.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: L-ambjent u s-saħħa
Dokument ta’ Azzjonijiet