li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

X’inhuma l-perikli tat-tniġġis kimiku fl-ilmijiet Ewropej?

HelpCenter FAQ

Is-sustanzi kimiċi huma parti mill-ħajja tagħna ta’ kuljum, b’eluf użati kuljum. Madankollu, xi sustanzi kimiċi jippreżentaw riskji għall-pjanti u għall-annimali li jgħixu fl-ilma, kif ukoll għall-annimali li jikluhom u għall-bnedmin. Xi wħud mir-riskji ilhom jiġu rikonoxxuti għal għexieren ta’ snin iżda riskji ġodda jitfaċċaw b’mod regolari.

L-esponiment tal-bniedem għal sustanzi kimiċi perikolużi magħmulin mill-bniedem jista’ jseħħ permezz tal-inġestjoni ta’ ilma jew frott tal-baħar ikkontaminati, jew permezz tal-għawm. Skont il-livell ta’ esponiment, l-effetti sussegwenti jistgħu jwasslu għal firxa ta’ mard kroniku, bħall-kanċer. It-tgħarrif tagħna dwar kif il-pestiċidi għandhom impatt fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ekosistema jagħti informazzjoni ewlenija dwar l-użu tal-pestiċidi u l-impatti tagħhom.

Is-sustanzi kimiċi għandhom ukoll impatti negattivi fuq l-ekosistemi tal-baħar, u jnaqqsu s-servizzi li dawn jistgħu jipprovdu lill-bniedem u lill-ekonomija u jeqirdu l-bilanċ naturali ta’ dawn l-ekosistemi.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta r-rapport tal-EEA 'Chemicals in European waters' (is-Sustanzi Kimiċi fl-ilmijiet Ewropej) jew it-tgħarrif tagħna 'Managing the systemic use of chemicals in Europe' ('Il-ġestjoni tal-użu sistemiku tas-sustanzi kimiċi fl-Ewropa).

Permalinks

Tags

Dokument ta’ Azzjonijiet