li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

X’inhuma l-gassijiet F u għaliex huma ta’ ħsara?

HelpCenter FAQ

Il-gassijiet fluworurati (gassijiet F) huma gassijiet magħmula mill-bniedem użati f’firxa ta’ applikazzjonijiet industrijali. Il-gassijiet F spiss jintużaw bħala sostituti għal sustanzi li jnaqqsu l-ożonu minħabba li ma jagħmlux ħsara lis-saff tal-ożonu atmosferiku. Madankollu, il-gassijiet F huma gassijiet serra qawwija, b’potenzjal ta’ tisħin saħansitra ogħla mid-diossidu tal-karbonju (CO2). B’hekk dawn jikkontribwixxu ħafna għat-tibdil fil-klima.

 

Sabiex jiġu kkontrollati l-emissjonijiet mill-gassijiet F, inklużi l-idrofluworokarburi (HFCs), l-Unjoni Ewropea adottat żewġ atti leġiżlattivi: ir-Regolament dwar il-gassijiet F u d-Direttiva MAC (Sistemi Mobbli tal-Arja Kkundizzjonata). L-EEA tikkontribwixxi billi tiġbor data rrapportata mill-kumpaniji dwar il-produzzjoni, l-importazzjoni, l-esportazzjoni, il-qerda u l-użu tal-materja prima tal-gassijiet F fl-UE. Din id-data tiġi ppubblikata fir-Rapport dwar il-gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra  fuq bażi annwali.

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet