li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

X’inhu l-istatus tal-bijodiversità fil-pajjiż tiegħi?

HelpCenter FAQ

Tista’ tara kemm il-pajjiż tiegħek huwa kopert minn żoni protetti u tqabbel ma’ pajjiżi Ewropej oħra hawnhekk. Ir-rapporti nazzjonali relatati mal-bijodiversità u l-informazzjoni tal-Istati Membri tal-UE relatata mal-indikaturi huma disponibbli fil-mappa interattiva tal-pajjiżi taħt il-pjattaforma BISE.

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet