li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

X’inhi l-istorja tar-rapporti annwali dwar Ix-xejriet u l-projezzjonijiet?

HelpCenter FAQ

Ir-rapport annwali tal-EEA dwar Ix-xejriet u l-projezzjonijiet fl-Ewropa jipprovdi aġġornament dwar il-progress tal-UE u tal-pajjiżi Ewropej fl-oqsma tal-mitigazzjoni tal-klima, tal-użu tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika. Ir-rapport jikkonsolida u janalizza varjetà ta’ sorsi ta’ data kontinwament aġġornati, inklużi l-aħħar stimi approssimati għall-progress fis-sena l-aktar reċenti. Dan jistabbilixxi wkoll il-perspettivi tiegħu dwar il-miri tal-UE għall-2030 u l-viżjoni tagħha għall-2050 għan-newtralità klimatika. Ir-rapport jinkludi wkoll profili tal-pajjiżi tal-klima u l-enerġija interattivi.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Enerġija
Dokument ta’ Azzjonijiet