li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

L-EEA tista’ tappoġġa l-kumpanija, ir-riċerka jew il-proġett tiegħi?

HelpCenter FAQ

L-EEA ma tinvolvix ruħha f’attivitajiet ta’ kummerċjalizzazzjoni u ta’ disseminazzjoni għar-riċerkaturi, u lanqas ma tagħmel sħubijiet ma’ individwi, ċentri ta’ riċerka jew kumpaniji privati. B’hekk, ma ninsabux f’pożizzjoni li noffru appoġġ tekniku jew finanzjarju lil kwalunkwe applikant għal proġetti tal-UE jew lil sħab li jixtiequ jiżviluppaw, jittestjaw u/jew jimplimentaw soluzzjonijiet tekniċi jew prodotti tas-suq li jistgħu jtejbu l-ambjent.

 

Madankollu, aħna impenjati li nferrxu u nwieġbu kwalunkwe mistoqsija dwar l-istat tal-ambjent tagħna għall-aħjar ħiliet tagħna.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: In-negozju mal-EEA
Dokument ta’ Azzjonijiet