li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

Kif tiġi ttrattata d-data personali tiegħek fl-EEA?

HelpCenter FAQ

L-EEA timplimenta politika dwar il-protezzjoni tad-datali tiddeskrivi kif l-Aġenzija tittratta d-datapersonali. Din tiżgura li d-datapersonali tiegħek tiġi ttrattata b’mod trasparenti, f’konformità sħiħa mal-qafas legali rilevanti dwar il-Protezzjoni tad-Data fl-Istituzzjonijiet u l-Korpi tal-UE. Tfasslu dikjarazzjonijiet speċifiċi dwar il-privatezza għal kull proċess u operazzjoni fejn tinġabar id-data personali, u dawn huma mmonitorjati mill-qrib mill-kontrolluri tad-data responsabbli għall-operazzjoni rilevanti tal-ipproċessar kif ukoll mill-Uffiċċju tal-Protezzjoni tad-Data.

Għal aktar informazzjoni dwar kif tiġi ttrattata d-data personali tiegħek fl-EEA u kif tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek, bħad-dritt li tiġi infurmat li d-data personali tiegħek qed tiġi pproċessata, li jkollok aċċess għad-data tiegħek stess u/jew li tirrettifika kwalunkwe data ħażina jew mhux kompluta, jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna web tagħna dwar il-protezzjoni tad-data.

Permalinks

Tags

Dokument ta’ Azzjonijiet