li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

Kif nistgħu nipproteġu l-ambjent tal-baħar tagħna?

HelpCenter FAQ

L-ambjent tal-baħar huwa riżors vitali għall-ħajja fid-dinja peress li jwettaq għadd ta’ funzjonijiet ambjentali importanti. Madankollu, l-oċeani u l-ibħra tagħna huma mhedda mis-sajd eċċessiv, mill-ħsara f’qiegħ il-baħar, mit-tniġġis kawża tal-arrikkiment tan-nutrijenti u l-kontaminanti, mit-tixrid ta’ speċi mhux indiġeni, mill-iskart tal-baħar u mill-istorbju taħt l-ilma. Sir af aktar dwar dawn il-pressjonijiet u l-effetti kumulattivi tagħhom fuq l-Ibħra tal-Ewropa fl-aħħar rapport tekniku.

Minbarra l-implimentazzjoni ta’ għadd kbir ta’ politiki u leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent tal-baħar li jindirizzaw il-pressjonijiet imsemmija hawn fuq, l-Unjoni Ewropea stabbilixxiet żoni tal-baħar protetti. Dawn huma żoni ġeografikament distinti li għalihom jeżistu objettivi ta’ protezzjoni. L-EEA żviluppat briefing dedikat dwar dawn iż-żoni tal-baħar protetti. Ġabra wiesgħa ta’ data tal-baħar hija disponibbli wkoll permezz tas-Sistema ta’ informazzjoni dwar il-Baħar għall-Ewropa (WISE-Marine). 

Għal aktar informazzjoni ikkonsulta wkoll il-paġna elettronika tagħna dwar 'Ibħra u kosti' u r-rapport tal-EEA - Marine Messages II (Messaġġi Marittimi II), speċjalment il-kapitolu dwar is-soluzzjonijiet. Tista’ tkun interessat ukoll li tikkonsulta l-aħħar tagħrif 'How climate change impacts marine life' ('Kif it-tibdil fil-klima għandu impatt fuq il-ħajja tal-baħar').

Permalinks

Tags

Dokument ta’ Azzjonijiet