li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

Kif nistgħu nindirizzaw l-iskart fil-baħar?

HelpCenter FAQ

L-iskart fil-baħar huwa ta’ tħassib dejjem akbar u ċ-ċittadini jista’ jkollhom rwol ewlieni billi jipprevjenu l-iskart li jkun ġej mill-attivitajiet ta’ kuljum tagħhom milli jidħol fl-ambjent. Il-problema tal-iskart fil-baħar hija relatata mal-produzzjoni u max-xejriet tal-konsum tagħna, u l-mod kif narmu u nimmaniġġjaw l-iskart. Il-problema ewlenija hija kkawżata minn skart tal-plastik li jakkumula fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, jiddegrada bil-mod f’mikroplastik u jikkawża l-ħsara fl-ekosistemi kollha.

 

Iċ-ċittadini jistgħu jinvolvu ruħhom b’mod attiv f’attivitajiet ta’ tindif tal-bajjiet li qed jiġu organizzati fl-Ewropa kollha. In-nies jistgħu wkoll jiġbru d-datau l-informazzjoni meħtieġa biex l-awtoritajiet jiġu appoġġati fl-immaniġġjar u l-prevenzjoni aħjar tal-iskart fil-baħar. L-EEA żviluppat il-Marine LitterWatch (MLW) biex tippermetti l-ġbir tad-datafl-Ewropa kollha. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur il-paġna web tal-MLW jew ikkuntattja marinelitterwatch@eea.europa.eu.

Permalinks

Tags

Dokument ta’ Azzjonijiet