li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

Kif jistgħu jitnaqqsu l-impatti tas-sħana fuq is-saħħa?

HelpCenter FAQ
Kważi l-imwiet kollha assoċjati ma’ temperaturi għoljin jistgħu jiġu evitati fil-kuntest Ewropew. Il-monitoraġġ u s-sorveljanza ta’ theddid relatat mal-klima flimkien ma’ pjanijiet ta’ azzjoni dwar is-saħħa u s-sħana u miżuri lokali oħra jkunu effettivi biex jitnaqqsu l-impatti tas-sħana fuq is-saħħa .

Ir-rapport tal-EEA dwar it-Tibdil fil-klima bħala theddida għas-saħħa u l-benesseri fl-Ewropa: il-fokus fuq is-sħana u l-mard infettiv iħares lejn miżuri biex jitnaqqsu l-impatti tas-sħana u l-mard infettiv fuq is-saħħa fl-Ewropa. It-tnaqqis tal-impatti tas-sħana fuq is-saħħa jirrikjedi l-implimentazzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ soluzzjonijiet, inklużi sistemi ta' twissija bikrija, pjanijiet ta’ azzjoni effettivi dwar is-saħħa u s-sħana, il-ħolqien ta’ żoni aktar ekoloġiċi u sikuri fil-bliet, disinn u kostruzzjoni xierqa tal-bini, u l-aġġustament tal-ħinijiet u l-kundizzjonijiet tax-xogħol sabiex in-nies ikunu inqas esposti. Tħejjija aħjar tas-settur tal-kura tas-saħħa u reżiljenza tal-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa għall-perikli klimatiċi jiżguraw li s-sistemi tas-saħħa jkollhom il-kapaċità u l-għarfien biex jirrispondu b’mod effiċjenti għaż-żieda fid-domanda għall-kura tal-pazjenti jew għad-dijanjostika.

L-UE, filwaqt li għandha kompetenzi limitati fil-qasam tas-saħħa, tista’ tappoġġa lill-Istati Membri billi tiffaċilita l-iżvilupp u l-kondiviżjoni tal-għarfien permezz ta’ programmi ta’ riċerka u inizjattivi speċifiċi bħall-Osservatorju Ewropew dwar il-Klima u s-Saħħa jew l-Awtorità għat-Tħejjija u għar-Rispons f’Każ ta’ Emerġenza tas-Saħħa. Barra minn hekk, proposti regolatorji bħal dawk dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa jistgħu wkoll isaħħu r-rwol tal-UE fl-iżvilupp ta’ sistemi ta’ twissijiet bikrija u fl-indirizzar tat-theddid assoċjat mat-tibdil fil-klima. 

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: L-ambjent u s-saħħa
Dokument ta’ Azzjonijiet