li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

Kemm huwa effettiv it-trattament tal-ilma mormi urban fit-tnaqqis tat-tniġġis tal-ilma?

HelpCenter FAQ

Huwa faċli li tassumi li dejjem se jkun hemm l-ilma. L-ilma nadif joħroġ minn vit, aħna nużawh u mbagħad l-ilma “maħmuġ” jisparixxi fid-drenaġġ. Il-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi urban huma essenzjali għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent minħabba li l-ilma li jħalli d-djar, l-iskejjel u l-postijiet tax-xogħol tagħna huwa kkontaminat minn materja organika u nutrijenti. Jekk jiġu rilaxxati f’passaġġi fuq l-ilma, dawn il-kontaminanti jistgħu jagħmlu x-xmajjar mhux abitabbli għall-ħut u l-invertebrati jew jikkawżaw it-tkabbir ta’ pjanti u algi b’mod eċċessiv.

 

L-introduzzjoni mifruxa ta’ trattament effettiv tal-ilma mormi matul is-seklu 20 tejbet ħafna s-saħħa tal-bniedem u l-kwalità ambjentali. Għall-biċċa l-kbira taċ-ċittadini Ewropej, l-ilma mormi jinġabar, jiġi ttrasportat u mbagħad jiġi ttrattat f’impjant tat-trattament tal-ilma mormi urban fejn jitneħħew il-komponenti li huma ta’ ħsara għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem, qabel ma l-ilma jiġi rritornat fin-natura. 

 

Aktar informazzjoni dwar kif jaħdem it-trattament tal-ilma mormi tista’ tinstab fil-briefing tagħna It-trattament tal-ilma mormi urban għall-isfidi tas-seklu 21. Barra minn hekk, huma disponibbli indikaturi importanti tat-trattament tal-ilma mormi urban fl-Ewropa, kif inhuma disponibbli l-mapep li jagħtu dettalji dwar l-impjanti tat-trattament tal-ilma mormi urban, il-viżwalizzaturi tad-data u bażi tad-data. Ir-rapport dwar It-trattament industrijali tal-ilma mormi — pressjonijiet fuq l-ambjent tal-Ewropa janalizza data reċenti dwar l-emissjonijiet mill-industrija fil-korpi tal-ilma, fis-sistemi tad-drenaġġ u fl-impjanti tat-trattament tal-ilma mormi urban.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Industrija
Dokument ta’ Azzjonijiet