li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

Kemm hi nadifa l-arja tan-nifs tiegħi?

HelpCenter FAQ

Kemm hi nadifa l-arja tan-nifs tiegħi?

 

Biex taċċessa dataaġġornata tal-kwalità tal-arja fil-livelli lokali u reġjonali, jekk jogħġbok żur l-Indiċi tal-kwalità tal-arja Ewropew. Dan jippermetti lill-utenti jiksbu għarfien dwar il-kwalità tal-arja qrib l-istazzjonijiet ta’ monitoraġġ f’pajjiżi, reġjuni u bliet individwali. L-indiċi huwa bbażat fuq valuri ta’ konċentrazzjoni għal massimu ta’ ħames sustanzi niġġiesa ewlenin (PM10, PM2.5, O3, NO2, SO2) u jiġi kkalkulat kull siegħa għal aktar minn 2 000 stazzjon ta’ monitoraġġ tal-kwalità tal-arja fl-Ewropa kollha, bl-użu ta’data aġġornata rrapportata minn pajjiżi membri tal-EEA li jikkooperaw u minn pajjiżi oħra li jirrapportaw b’mod volontarju.

 

L-utenti jistgħu jaċċessaw ukoll dik id-data aġġornata tal-kwalità tal-arja permezz tal-Viżwalizzatur aġġornat tad-data tal-kwalità tal-arja, li juri data għal kull siegħa u ta’ kuljum.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Tniġġis tal-arja
Dokument ta’ Azzjonijiet