li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

Il-miżuri relatati mal-corona kif affettwaw l-ambjent?

HelpCenter FAQ

Il-lockdown u l-miżuri relatati implimentati minn ħafna pajjiżi Ewropej biex iwaqqfu t-tixrid tal-COVID-19 wasslu għal tnaqqis f’daqqa fl-attivitajiet ekonomiċi, inkluż tnaqqis fit-trasport bit-triq f’ħafna bliet. Sabiex tivvaluta kif dan affettwa l-konċentrazzjonijiet tat-tniġġis tal-arja, l-EEA żviluppat viżwalizzatur li jsegwi l-konċentrazzjonijiet medji kull ġimgħa u kull xahar tad-diossidu tan-nitroġenu (NRU2) u tal-materja partikolata (PM10 u PM2.5).

 

Sabiex jiġi żgurat li nibqgħu fit-triq lejn kontinent u pjaneta newtrali għall-klima u sostenibbli, l-EEA qed tikkondividi l-għarfien u tiffaċilita dibattitu infurmat fiċ-ċentru tagħha ta’ Pjaneta Wara l-Corona.

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet