li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

Il-karozzi elettriċi għaliex huma alternattivi tajbin għall-vetturi ta’ kombustjoni konvenzjonali?

HelpCenter FAQ

Fir-rigward tat-tibdil fil-klima u l-kwalità tal-arja, il-vetturi elettriċi huma ppreferuti aktar minn karozzi tad-diżil u tal-petrol, anke bit-taħlita ta’ elettriku attwali, li xorta waħda tinkludi sehem ta’ faħam. Meta wieħed iħares lejn l-impatti tal-karozzi elettriċi tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, wieħed jista’ jara li vettura elettrika tipika fl-Ewropa toffri tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) meta mqabbla mal-magna ta’ kombustjoni interna ekwivalenti tagħha. L-emissjonijiet aktar baxxi tal-vetturi elettriċi fil-fażi tal-użu jikkumpensaw ferm aktar għall-impatt ogħla tal-estrazzjoni tal-materja prima u l-fażijiet tal-produzzjoni. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għar-rapport tagħna Vetturi elettriċi minn perspettivi taċ-ċiklu tal-ħajja u tal-ekonomija ċirkolari jew l-intervista mal-espert tagħna li tiġbor fil-qosor il-vantaġġi tal-karozzi elettriċi.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Trasport
Dokument ta’ Azzjonijiet