li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

Fejn nista’ nsib il-livelli ta’ emissjonijiet tas-CO2 ta’ karozzi u vannijiet ġodda tal-passiġġieri fl-Ewropa?

HelpCenter FAQ

L-EEA tiġbor u tippubblika regolarment datadwar karozzi tal-passiġġieri ġodda u vannijiet  ġodda reġistrati fl-Ewropa, f’konformità mar-Regolament (UE) 2019/631. Id-data hija rrapportata mill-Istati Membri kollha tal-UE, mill-Iżlanda (sa mill-2018), min-Norveġja (sa mill-2019) u mir-Renju Unit sabiex tiġi evalwata l-effiċjenza tal-flotta l-ġdida tal-vetturi, inkluża informazzjoni dwar l-emissjonijiet tas-CO2 u l-massa tal-vettura.

Il-pjattaforma CIRCABC tal-Kummissjoni Ewropea tipprovdi linji gwida u informazzjoni dwar l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief (light duty), li jinkludu wkoll karozzi tal-passiġġieri.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Trasport
Dokument ta’ Azzjonijiet