li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

Fejn nista’ naċċessa data dwar il-gassijiet serra skont is-sors u l-pajjiż?

HelpCenter FAQ

Id-data dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti ta’ gassijiet serra (GHG) irrapportata mill-pajjiżi membri tal-EEA lill-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) u lill-UE/EEA skont il-Mekkaniżmu ta’ Monitoraġġ tal-Gassijiet Serra tal-UE (l-Istati Membri tal-UE) hija aċċessibbli fuq il-viżwalizzatur tad-data tal-gassijiet serra tal-EEA. Dan il-viżwalizzatur juri l-aħħar emissjonijiet irrapportati fl-inventarji annwali tal-gassijiet serra u jippermetti lill-utenti jiffiltraw id-data skont il-pajjiż, is-settur, is-sena u l-gassijiet serra. Is-sottomissjoni kompluta tal-inventarju tal-gassijiet serra tal-Unjoni Ewropea lill-UNFCCC — li tirfed l-emissjonijiet murija f’dan il-viżwalizzatur – hija aċċessibbli mill-paġna tal-inventarju tal-gassijiet serra tal-EEA.

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet