nākamais
iepriekšējais
temati

Gaisa piesārņojums

Saskaņā ar šodien publicētajiem Eiropas Vides aģentūras (EVA) gaisa kvalitātes novērtējumiem ir jādara vairāk, lai aizsargātu bērnu un pusaudžu veselību no gaisa piesārņojuma negatīvās ietekmes. Gaisa piesārņojums Eiropā ik gadu izraisa vairāk nekā 1200 priekšlaicīgu nāves gadījumu cilvēkiem, kas jaunāki par 18 gadiem, un ievērojami palielina risku saslimt vēlāk dzīves laikā. Neraugoties uz uzlabojumiem pēdējo gadu laikā, daudzās Eiropas valstīs, īpaši Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs un Itālijā, galveno gaisu piesārņojošo vielu līmenis joprojām ir augstāks par Pasaules Veselības organizācijas noteiktajām veselības aizsardzības vadlīnijām.

Šodien Eiropas Komisija publicē pirmo nulles piesārņojuma monitoringa un perspektīvas ziņojumu, kurā noteikti pasākumi ceļā uz tīrāku gaisu, ūdeni un augsni. Komisijas ziņojums kopā ar Eiropas Vides aģentūras monitoringa novērtējumu liecina, ka ES politika ir palīdzējusi samazināt gaisa piesārņojumu, kā arī pesticīdu radīto piesārņojumu. Tomēr citās jomās, piemēram, veselībai kaitīgs troksnis, barības vielu piesārņojums vai sadzīves atkritumu rašanās, problēmas pastāv joprojām. Rezultāti liecina, ka, lai ES varētu sasniegt 2030. gada nulles piesārņojuma mērķrādītājus, kopumā ir vajadzīga daudz stingrāka rīcība, pieņemot jaunus tiesību aktus piesārņojuma novēršanai un labāk īstenojot spēkā esošos tiesību aktus.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības