nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Vai vides tiesību akti ir daļa no EVA darba uzdevuma?

HelpCenter FAQ

EVA sniedz zināšanas par vides stāvokli un tendencēm Eiropā. Tas savukārt veicina vides uzlabošanu un virzību uz ilgtspēju Eiropā. Tomēr Eiropas vides tiesību akti pārsniedz EVA darba uzdevuma robežas. EVA nenosaka un neīsteno vides politiku, un tai nav pilnvarojuma sniegt juridisku vai tehnisku palīdzību ar vides tiesību aktiem saistītu sūdzību izskatīšanā. Visbeidzot EVA nav izmeklēšanas pilnvaru.

Permalinks

Dokumentu darbības