nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Vai paredzamās klimata pārmaiņas atšķiras dažādos reģionos?

HelpCenter FAQ

Klimata pārmaiņas skar visus Eiropas reģionus, bet risku, piemēram, plūdu un sausuma ietekme uz ekosistēmām, cilvēku veselību un sabiedrību ir atšķirīga katrā reģionā. EVA apkopo dažādus riskus šādi:

High res - CC Adaptation map

Lūdzu, skatiet mūsu interaktīvo tīmekļa ziņojumu par Eiropas mainīgajiem klimata apdraudējumiem — uz indeksu balstītu interaktīvu EVA ziņojumu un mūsu īpašās tīmekļa vietnes par ekstremāliem laikapstākļiem.

Permalinks

Tags

Dokumentu darbības