nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Vai paredzamās klimata pārmaiņas atšķiras dažādos reģionos?

HelpCenter FAQ

Klimata pārmaiņas skar visus Eiropas reģionus, bet risku, piemēram, plūdu un sausuma ietekme uz ekosistēmām, cilvēku veselību un sabiedrību ir atšķirīga katrā reģionā. EVA apkopo dažādus riskus šādi:

High res - CC Adaptation map

Lūdzam skatīt mūsu ziņojumu Klimata pārmaiņas, ietekme un neaizsargātība Eiropā 2016. gadā, mūsu klimata pārmaiņu ietekmes rādītājus un klimata pārmaiņu tīmekļa kartes.

Permalinks

Tags

Dokumentu darbības