nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kur es varu piekļūt datiem par siltumnīcefekta gāzēm pēc avota un valsts?

HelpCenter FAQ

Dati par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām un piesaistījumiem, par kuriem EVA dalībvalstis ziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un ES/EVA saskaņā ar ES Siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa mehānismu (ES dalībvalstis), ir pieejami EVA datu par siltumnīcefekta gāzēm apskatā. Šajā apskatā ir norādīti jaunākie emisiju dati, par kuriem tiek ziņots ikgadējos SEG inventarizācijas pārskatos, un lietotāji tajā var filtrēt datus pēc valsts, sektora, gada un SEG. Pilnīgs Eiropas Savienības SEG inventarizācijas pārskatu iesniegums UNFCCC— kas apstiprina šajā apskatā norādītos emisiju datus — ir pieejams EVA siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas pārskata lapā.

Permalinks

Tags

Dokumentu darbības