nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kas ir PFAS, un cik bīstamas tās ir manai veselībai?

HelpCenter FAQ

Saturot vairāk nekā 4700 ķīmisku vielu, perfluorētās un polifluorētās alkilvielas (PFAS) ir plaši izmantotu, mākslīgu ķīmisko vielu grupa, kas laika gaitā uzkrājas cilvēkos un vidē. Tās tiek dēvētas par “ķīmiskām vielām uz visiem laikiem”, jo tās ir ārkārtīgi noturīgas mūsu vidē un ķermenī. Tās var izraisīt veselības problēmas, piemēram, aknu bojājumus, vairogdziedzera saslimšanu, tuklumu, auglības problēmas un vēzi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatīt mūsu brīfingu Eiropā pastāvošie ķīmisko vielu riski — PFAS.

 

Eiropas Cilvēka biomonitoringa iniciatīva (HBM4EU) arī strādā pie PFAS. HBM4EUir 30 valstu, EVA un Eiropas Komisijas kopīgie centieni, kas saņem līdzfinansējumu no iniciatīvas Horizon 2020. Darbojoties laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam, HMB4EU rada zināšanas, lai nodrošinātu drošu ķīmisko vielu pārvaldību un tādējādi aizsargātu cilvēku veselību Eiropā. Jūs varat noskatīties HBM4EU ievada video šeit vai lejupielādēt īsu projekta pārskatu ar nosaukumu HBM4EU īsumā.

 

HBM4EUkoordinē un veicina cilvēku biomonitoringu Eiropā, un tā var nodrošināt spēcīgākus pierādījumus iedzīvotāju faktiskajai pakļautībai ķīmiskajām vielām. Turklāt projekts nodrošina robustu cilvēku biomonitoringa datu un iespējamās pakļautības ķīmiskām vielām ietekmi uz cilvēku veselību interpretāciju, izmantojot vismodernākos zinātniskos rīkus.

 

Lai uzzinātu vairāk par HBM4EUveikto darbu attiecībā uz PFAS, lūdzu skatīt tīmekļa lapu par vielām. Šajā tīmekļa lapā var uzzināt, kādos produktos tiek izmantotasPFAS, kādas vielas tiek iekļautas grupā, to bīstamās īpašības, ar cilvēku saistītā pakļautība un politikas jautājumus, uz kuriemHBM4EU atbildēs saskaņā ar veikto izpēti.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Vide un veselība
Dokumentu darbības