nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kas ir nepieciešams, lai veicinātu aprites ekonomiku Eiropā?

HelpCenter FAQ

Aprites ekonomikas veicināšana var samazināt resursu ieguvi un atkritumus, uzlabot resursu efektivitāti, samazināt siltumnīcefekta gāzu un citas emisijas un sniegt ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tomēr Eiropas ekonomika joprojām ir galvenokārt lineāra, un tā iegūtu, ja tiktu pārdomāts veids, kā produkti un materiāli tiek plānoti, saražoti, pārdoti, izlietoti un atgūti. Tam ir nepieciešamas lielākas investīcijas, lai veicinātu daudzsološas inovācijas un labāk monitorētu progresu ceļā uz apriti.

 

EVA ir izdevusi apmēram 20 publikācijas par šo tematu, kurās var rast atbildes uz šo plašo jautājumu. Lūdzam skatīt, piemēram: Ceļā uz aprites ekonomiku — ieskats statusā un iespējās, Aprites ekonomika un bioekonomika — partneri ilgtspējā un Aprites veids pēc dizaina — produkti aprites ekonomikā.

 

Skatīt papildu virsrakstus EVA publikāciju datubāzē: EVA aprites ekonomikas publikācijas.

Permalinks

Tags

Dokumentu darbības