nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kas ir F-gāzes, un kādēļ tās ir kaitīgas?

HelpCenter FAQ

Fluorētās siltumnīcefekta gāzes (F-gāzes) ir mākslīgi radītas gāzes, kurām ir rūpniecisks pielietojums. F-gāzes bieži izmanto kā ozona slāni noārdošu vielu aizstājēju, jo tās nekaitē atmosfēras ozona slānim. Tomēr F-gāzes ir spēcīgas siltumnīcefekta gāzes ar lielāku sasilšanas potenciālu nekā oglekļa dioksīdam (CO2). Tādējādi tās būtiski ietekmē klimata pārmaiņas.

 

Lai kontrolētu F-gāzu, tostarp fluorogļūdeņražu emisijas, Eiropas Savienība ir pieņēmusi divus tiesību aktus: F-gāzu regulu un “MAC direktīvu” veltītu pārvietojamām gaisa kondicionēšanas sistēmām. EVA sniedz ieguldījumu, ievācot datus, par kuriem ziņo uzņēmumi saistībā ar ražošanu, importu, eksportu, iznīcināšanu un F-gāzu izejvielu izmantošanu ES. Šie dati katru gadu tiek publicēti Fluorēto siltumnīcefekta gāzu ziņojumā.

Permalinks

Tags

Dokumentu darbības