nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kas ir CORINE zemes segums?

HelpCenter FAQ

Vides informācijas koordinācija (CORINE) ir inventarizācijas pārskats zemes segumam Eiropā, kas ir sadalīts 44 dažādās zemes seguma klasēs. CORINEir arī norādītas izmaiņas starp klasēm četros laika periodos kopš 1990. gada. Gan zemes segums, gan zemes seguma izmaiņas ir attēlotas augstā izšķirtspējā kartogrāfiskā kartē. CORINEdatubāze ir izveidota sadarbībā ar Eiropas valstīm. Dati ir pieejami par laika periodu no 1990. gada līdz 2018. gadam, un to var bez maksas lejupielādēt Copernicus tīmekļa vietnē vai EVA datu bāzē.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Zemes izmantošana
Dokumentu darbības