nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kas ir augsnes sablīvējums un kāpēc ir svarīgi to monitorēt?

HelpCenter FAQ

Augsnes sablīvējumu var definēt kā destrukciju vai zemes pārklāšanu ar necaurlaidīgu materiālu. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem augsnes degradācijai ES. Augsnes sablīvējums bieži negatīvi ietekmē auglīgo lauksaimniecības zemi, pakļauj riskam bioloģisko daudzveidību, palielina plūdu un ūdens deficīta risku un veicina globālo sasilšanu. Kopš 1950. gadu vidus kopējā pilsētu virsmas platība ES ir palielinājusies par 78 %, tādējādi lielā mērā veicinot augsnes sablīvējumu un tā negatīvo ietekmi.

 

EVA ir izstrādājusi interaktīvu datu apskatu, kurā ir norādīts zemes virsmas sablīvējuma stāvoklis un izmaiņas (mērot to kā necaurlaidību) Eiropā ik pēc 3 gadiem laikā no 2006. gada līdz 2015. gadam. Ar apskata palīdzību var novērtēt augsnes sablīvējumu konkrētā laika posmā, un to var analizēt lietotāja noteiktās telpiskās vienībās, piemēram, pēc administratīvajiem reģioniem, bioģeogrāfiskajiem apgabaliem un zemes seguma klasēm.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Zemes izmantošana
Dokumentu darbības