nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kāds ir bioloģiskās daudzveidības stāvoklis manā valstī?

HelpCenter FAQ

Jūs varat aplūkot, cik lielu daļu jūsu valsts sedz liegumi un salīdzināt ar citām Eiropas valstīm šeit. Valstu ziņojumi saistībā ar bioloģisko daudzveidību un ES dalībvalstu informācija saistībā ar rādītājiem ir pieejama interaktīvajā valstu kartē BISE platformā.

Permalinks

Dokumentu darbības