nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kādi ir ūdens piesārņojuma galvenie avoti?

HelpCenter FAQ

Daudzas cilvēku darbības var nelabvēlīgi ietekmēt upju, ezeru, jūru un gruntsūdeņu kvalitāti. Ūdens kvalitāti ietekmē tieša ievade, piemēram, no rūpnīcas vai notekūdeņu attīrīšanas stacijas, ko dēvē par “punktveida piesārņojuma avotu”. To ietekmē arī piesārņojums no plašiem avotiem, piemēram, barības vielām un pesticīdiem no lauksaimnieciskās darbības vai piesārņotājiem, kas nonāk gaisā ražošanas laikā un pēc tam atpakaļ uz zemes un jūrā, ko dēvē par “difūzo piesārņojumu”. Galvenais ūdens punktveida piesārņojuma avots ir kanalizācija un notekūdeņu attīrīšana, kamēr difūzo piesārņojumu galvenokārt rada lauksaimniecība un fosilā kurināmā elektrostacijas (gaisā). Ņemiet vērā, ka, lai gan notekūdeņu attīrīšanas stacijas uzskata par “punktveida avotu”, tās nav faktiskais avots, jo tās attīra to, ko mēs izlejam tualetēs un izlietnēs.

 

Uzziniet vairāk, pārlūkojot mūsu materiālus par ūdens un jūras vidi.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Ūdens un jūras vide
Dokumentu darbības