nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kāda ir ūdens kvalitāte manā reģionā?

HelpCenter FAQ

ES Peldūdeņu direktīvā ir izteikta prasība dalībvalstīm apzināt populāras pludmales saldūdenī un piekrastes ūdeņos un monitorēt to rādītājus attiecībā uz mikrobioloģisko (un citu vielu) piesārņojumu visā peldēšanās sezonas laikā no maija līdz septembrim. EVA publicē šo informāciju savā Peldūdeņu stāvokļa apskatā.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Ūdens un jūras vide
Dokumentu darbības