nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kāda ir klimata pārmaiņu ietekme Eiropā?

HelpCenter FAQ

Sasilšana Eiropā notiek ātrāk nekā vidēji pasaulē. Klimata pārmaiņas notiek tagad, un tās kļūs nopietnākas nākotnē, pat ja globālie centieni samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas izrādīsies efektīvi. Tomēr ietekme nebūs tik barga, ja centieni samazināt emisijas izrādīsies veiksmīgi, saglabājot globālās sasilšanas temperatūras pieaugumu zem 2 °C (kā noteikts Parīzes nolīgumā). Jebkurš scenārijs ar emisijām, kas pārsniedz šo robežu, novedīs pie ievērojami lielākām klimata pārmaiņām un ar tām saistīto ietekmi.

Ekstrēmi laikapstākļi un ar klimatu saistītie riski, piemēram, karstuma viļņi, plūdi un sausums, kļūs arvien biežāki un intensīvāki daudzos reģionos. Tas radīs negatīvu ietekmi uz ekosistēmām, ekonomikas nozarēm, cilvēku veselību un labklājību. Tādēļ globālo klimata pārmaiņu risku mazināšanai ir nepieciešama mērķtiecīga rīcība, lai pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei, papildus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumiem. Pielāgošanās individuāli jāpiemēro dažādu Eiropas reģionu un pilsētu konkrētajiem apstākļiem.

Lūdzu, skatiet mūsu tēmu lapu par Ekstemāliem laikapstākļiem un mūsu īpašo portālu par Ekstemāliem vasaras laikapstākļiem. Jūs varat arī iepazīties ar mūsu tīmekļa ziņojumu par klimata pārmaiņu radītajiem apdraudējumiem Eiropā vai mūsu klimata pārmaiņu stāstu kartēm.

Permalinks

Tags

Dokumentu darbības