nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kā pieteikties darbam EVA?

HelpCenter FAQ

Visas EVA vakances tiek publicētas EVA personāla atlases tīmekļa vietnē. Lūdzam ņemt vērā, ka EVA izskata tikai tos pieteikumus, kas ir saistīti ar šajā tīmekļa vietnē publicētajām vakancēm. Aģentūra nevar izskatīt nepamatotus pieteikumus neatkarīgi no tā, vai tie ir saņemti pa pastu vai e-pastā. Kontaktadrese sīkākas informācijas saņemšanai Recruitment.Enquiries@eea.europa.eu.

Permalinks

Dokumentu darbības