nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kā mēs varam pārvērst atkritumus par resursiem?

HelpCenter FAQ

Kad mēs domājam par to, kā pārvērst atkritumus par resursiem, mēs aprakstām aprites ekonomiku. Tā ir sistēmiska pieeja, kurā netiek ņemts vērā lineārais modelis “take-make-waste” (“paņem, izgatavo, izmet”), bet tiek piemērots aprites modelis, kurā produktu un materiālu vērtība tiek uzturēta ekonomikā pēc iespējas ilgāk. Atkritumu un resursu lietojums tiek samazināts, un, kad produkts ir savu laiku nokalpojis, tas tiek labots, atjaunots, atkārtoti lietots vai pārstrādāts papildu vērtības radīšan

Lai pārvērstu atkritumus par resursiem, atkritumu apsaimniekošanas mērķiem jābūt saskaņotiem ar mērķiem pārejai uz aprites ekonomiku. Aprites ekonomikā atkritumu apsaimniekošanas nozare kļūst par uzņēmumu galveno partneri. Tādā veidā tiek radītas augstas kvalitātes atkritumu plūsmas pārstrādei un atgūšanai. Galvenās atkritumu plūsmas ir sadzīves atkritumi, iepakojuma atkritumi, pārtikas atkritumi, bioloģiskie atkritumi un deficīta izejvielas.

Uzziniet vairāk par šo tēmu mūsu resursu izmantošanas un materiālu, kā arī atkritumu un pārstrādes tīmekļa lapās.

Permalinks

Tags

Dokumentu darbības