nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kā klimata pārmaiņas ietekmē manu veselību un labjutību?

HelpCenter FAQ
Mainīgie klimatiskie apstākļi, īpaši augstāka temperatūra un karstuma viļņi, rada draudus cilvēku veselībai un labjutībai Eiropā.

EVA ziņojumā Klimata pārmaiņas kā drauds veselībai un labjutībai Eiropā – visa uzmanība karstumam un infekcijas slimībām ir norādīts uz draudiem, ko rada ilgstoša augsta gaisa temperatūra, demonstrējot, kā tā ir cēlonis lielākam nāves gadījumu skaitam un darba ražīguma kritumam. Karstuma viļņu laikā tiek reģistrēts lielāks mirstības īpatsvars sirds un elpošanas ceļu slimību dēļ, galvenokārt mazāk aizsargāto grupu vidū. Šādu ietekmi vēl vairāk pastiprina urbānās siltumsalas efekts.  


Vēl viens jauns apdraudējums ir klimata noteiktas infekcijas slimības. Mainīgie klimata apstākļi kļūst arvien piemērotāki klimata ietekmētu infekcijas slimību rašanās un pārnešanas apstākļiem, piemēram, malārijas, denges drudža vai Rietumnīlas drudža pārnešanas risks izplatās arī uz iepriekš neskartām Eiropas teritorijām. Ilgāka transmisijas sezona un plašāka pārnēsātāju izplatība palielina lokālo uzliesmojumu skaitu. 


Lai mazinātu karstuma ietekmi uz veselību, ir jāveic atbilstoši un tūlītēji pasākumi.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Vide un veselība
Dokumentu darbības