nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kā es varu palīdzēt cīnīties ar jūras piegružojumu?

HelpCenter FAQ

Jūras piegružojums pastiprina bažas, un iedzīvotājiem var būt nozīmīga loma, lai novērstu viņu ikdienas darbību radītā piegružojuma nonākšanu vidē. Jūras piegružojuma problēma ir saistīta ar ražošanu un mūsu patēriņa paradumiem, un veidu, kādā mēs likvidējam un pārstrādājam atkritumus. Galvenās problēmas rada plastmasas piegružojums, kurš uzkrājas vidē vairākus gadu simtus, lēnām noārdās mikroplastmasā un izraisa kaitējumu visās ekosistēmās.

 

Iedzīvotāji var aktīvi iesaistīties pludmales uzkopšanas darbos, kas tiek organizēti visā Eiropā. Cilvēki arī var ievākt datus un informāciju, kas ir nepieciešama iestāžu atbalstam, lai varētu labāk tikt galā ar jūras piegružojumu un novērst to. EVA ir izstrādājusi projektu Marine LitterWatch(MLW), kas dod iespēju datu vākšanai visā Eiropā. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam skatīt MLW tīmekļa vietni vai sazināties marinelitterwatch@eea.europa.eu.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Ūdens un jūras vide
Dokumentu darbības