nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Cik efektīva ir pilsētu notekūdeņu attīrīšana ūdens piesārņojuma samazināšanā?

HelpCenter FAQ

Ir viegli uztver ūdens esamību kā pašsaprotamu. No krāna tek tīrs ūdens, mēs izmantojam ūdeni, un tad “netīrais” ūdens pazūd notekcaurulē. Pilsētas notekūdeņu savākšana un attīrīšana ir būtiska, lai pasargātu cilvēku veselību un apkārtējo vidi, jo ūdens, kas aiztek no mūsu mājām, skolām un darbavietām, ir piesārņots ar organiskām vielām un barības vielām. Nokļūstot ūdensceļos, šie piesārņotāji var padarīt upes par zivīm un bezmugurkaulniekiem neapdzīvojamām vietām vai var izraisīt pārmērīgu augu un aļģu augšanu.

 

20. gadsimtā plašā mērogā ieviestā efektīvā notekūdeņu attīrīšana ir lielā mērā uzlabojusi cilvēku veselību un vides kvalitāti. Lielākajai daļai Eiropas iedzīvotāju notekūdeņi tiek savākti, transportēti un pēc tam attīrīti pilsētas notekūdeņu attīrīšanas stacijā, kurā videi un cilvēku veselībai kaitīgās sastāvdaļas tiek likvidētas pirms ūdens atgriešanas dabā. 

 

Lai uzzinātu vairāk par to, kā notiek notekūdeņu attīrīšana, lūdzu skatīt mūsu brīfingu Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas izaicinājumi 21. gadsimtā. Turklāt ir pieejamas kartes, kurās sīki aprakstītas komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, datu skatītāji un datubāze. Ziņojumā Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana — spiediens uz Eiropas vidi tiek analizēti jaunākie dati par rūpniecības radītajām emisijām ūdenstilpēs, kanalizācijas sistēmās un pilsētu notekūdeņu attīrīšanas stacijās.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Rūpniecība
Dokumentu darbības