Apie scenarijus ir perspektyvinius tyrimus

Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2017-02-24
This content has been archived on 2017-02-24, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo ir gamtinių išteklių naudojimo problemos turi ilgalaikį poveikį, reikalaujantį ilgalaikių politinių sprendimų. Kad priimtume protingus strateginius sprendimus, turime stengtis numatyti ateitį ir suvokti aktualius, naujus ir nenumatytus reiškinius. Siekdami darniai vystyti Europą, turime žvelgti toliau dviejų ir daugiau teisėkūros ciklų. Tačiau tolima perspektyva reikalauja plačių pažiūrų: pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Europa, ilgainiui gali žymiai pasikeisti. Aplinkosaugos scenarijai, prognozės ir kiti perspektyviniai tyrimai padeda mums spręsti būsimų įvykių nutrūkstamumo ir nepastovumo klausimus ir formuoti ilgalaikę politiką.

 

Pastaruosius kelis dešimtmečius tarptautinės organizacijos, vyriausybės, įmonės ir nevyriausybinės organizacijos ėmėsi rengti ateities tyrimus, pvz., scenarijus ir perspektyvas.

Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ilgalaikiai išmetamų teršalų scenarijai yra gerai žinomi. Jie plačiai naudojami klimato kaitai, jos poveikiui ir švelninimo galimybėms analizuoti ir tarptautinėms deryboms dėl ilgalaikių tikslų skatinti.

Dar vienas ryškus pavyzdys yra Tūkstantmečio ekosistemų vertinimas,  pagal kurį rengiami scenarijai skirti padariniams pasaulinėms ekosistemų paslaugoms analizuoti  pagal įvairias galimas ateities aplinkybes. Jungtinių Tautų aplinkos programa (UNEP) savo ilgalaikėms prognozėms pagrįsti remiasi savais Pasaulio aplinkos perspektyvos scenarijais. Pagrindinės tarptautinės organizacijos , pvz.,  Pasaulio bankas, Tarptautinė energetikos agentūra ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) taip pat dažnai skelbia ilgalaikes perspektyvas ir analizes.

Nėra standartinio ateities analizavimo recepto. Tai gali būti daroma grynai kiekybiniu būdu, pasinaudojant duomenimis ir (matematiniais) modeliais ateities tendencijoms suprojektuoti ir jų neapibrėžtumui analizuoti (kitaip vadinama perspektyvinė analizė); kiekybinė analizė gali būti derinama su kokybine, pateikiama aprašų, diagramų ir vaizdų pavidalu; galima ir grynai kokybinė analizė.

Galvojant apie ateitį būtina galvoti apie alternatyvas. Ateitis kupina neapibrėžtumo, joje galimi įvairiausi įvykiai, todėl scenarijai yra itin naudinga priemonė, nes ji padeda galvoti nestandartiškai. Scenarijai nėra nei pranašystės, nei prognozės. Tai tikėtinos mūsų organizacijų, mūsų reikalų, mūsų tautų ir net mūsų pasaulio ateities aprašymai, paremti prielaida „kas būtų, jeigu“. Tipinį aplinkosaugos scenarijų sudaro pradinės situacijos pristatymas ir siužetas, kuris apibūdina pagrindinius veiksnius ir pokyčius, sudarančius ateities vaizdinį.

Pavyzdžiui, EAA scenarijai PRELUDE padeda mums apmąstyti dabartinius biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos metodus. Jie išryškina keletą veiksnių, kurie ilgainiui gali sumažinti šių metodų veiksmingumą, pvz., demografiniai pokyčiai ir klimato kaita.

 

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100