Aplinkosaugos scenarijai

Pakeisti kalbą
pasibaigęs
This page was archived on 2017-02-24 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo ir gamtinių išteklių naudojimo problemos turi ilgalaikį poveikį, reikalaujantį ilgalaikių politinių sprendimų. Kad priimtume protingus strateginius sprendimus, turime stengtis numatyti ateitį ir suvokti aktualius, naujus ir nenumatytus reiškinius. Siekdami darniai vystyti Europą, turime žvelgti toliau dviejų ir daugiau teisėkūros ciklų. Tačiau tolima perspektyva reikalauja plačių pažiūrų: pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Europa, ilgainiui gali žymiai pasikeisti. Aplinkosaugos scenarijai, prognozės ir kiti perspektyviniai tyrimai padeda mums spręsti būsimų įvykių nutrūkstamumo ir nepastovumo klausimus ir formuoti ilgalaikę politiką. Daugiau

Naršyti katalogą

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100