kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kur galiu rasti duomenų apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas pagal šaltinį ir šalį?

HelpCenter FAQ

EAA valstybių narių pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC) ir ES/EAA pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos mechanizmą (ES valstybių narių) pateiktus duomenis apie išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį galima rasti EAA šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenų žiūryklėje. Šioje žiūryklėje rodomi naujausi metiniuose ŠESD sąrašuose nurodyti išmetamųjų teršalų kiekiai ir suteikiama galimybė filtruoti duomenis pagal šalį, sektorių, metus ir ŠESD kiekį. Visą „Europos Sąjungos ŠESD inventorizacijos“ ataskaitą, kuri pateikta UNFCCC ir kuria grindžiamas šioje žiūryklėje rodomas išmetamųjų teršalų kiekis, galima rasti EAA šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriaus puslapyje.

Permalinks

Tags

Dokumento veiksmai