kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kuo skiriasi prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos švelninimas?

HelpCenter FAQ

Prisitaikymas prie klimato kaitos – tai neigiamo klimato kaitos poveikio numatymas ir atitinkamų veiksmų ėmimasis, kad būtų užtikrinta žalos, kurią ji gali sukelti, prevencija, arba kad ji būtų sumažinta, arba būtų pasinaudota atsirandančiomis galimybėmis. Prisitaikymo priemonių pavyzdžiai yra didelio masto infrastruktūros pokyčiai, pavyzdžiui, apsaugos nuo jūros lygio kilimo kūrimas, taip pat žmonių elgesio pokyčiai, tokie kaip maisto švaistymo mažinimas. Iš esmės prisitaikymas prie klimato kaitos gali būti suprantamas kaip prisitaikymo prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos poveikio procesas. 

Klimato kaitos švelninimas tai klimato kaitos poveikio švelninimas siekiant išvengti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo į atmosferą arba jį sumažinti. Klimato kaitos švelninimas įgyvendinamas arba mažinant šių dujų šaltinius, pvz., didinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, arba kuriant netaršią judumo sistemą, arba didinant šių dujų sankaupas, pvz., plečiant miškų plotą. Trumpai tariant, klimato kaitos švelninimas – tai žmogaus veiksmai, kuriais mažinami išmetamųjų ŠESD šaltiniai ir (arba) didinami absorbentai.

Permalinks

Tags

Dokumento veiksmai