kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kodėl nėra duomenų apie praėjusiais metais išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį?

HelpCenter FAQ

Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) šalys kasmet teikia šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) inventorius už laikotarpį nuo 1990 m. iki einamųjų kalendorinių metų (t) atėmus dvejus (t-2), kuriose nurodomas išmetamas ir absorbuojamas ŠESD kiekis atitinkamoje teritorijoje (t. y. jų teritorijose išmetamų ŠESD kiekis). Naujausius duomenis galima rasti EAA šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenų žiūryklėje. Taip pat pateikiami tarpiniai išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio rodikliai metams (t-1) ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozės. Be to, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos duomenys taip pat yra prieinami su vienerių metų vėlavimu.

Permalinks

Tags

Dokumento veiksmai