kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kodėl mums reikia tvarios judumo sistemos?

HelpCenter FAQ

Šiuo metu transportas išmeta daugiau nei ketvirtadalį ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir šis skaičius toliau auga, nes transporto paklausa didėja, o kiti sektoriai mažina savo išmetamųjų teršalų kiekį. Todėl svarbiausia pereiti prie tvaresnio judumo, o tai reiškia, kad pirmenybė turi būti teikiama naudotojams ir jiems turi būti siūlomos įperkamesnės, prieinamesnės, sveikesnės ir netaršios alternatyvos. 

ES lygmeniu siūlomi keli svarbiausi veiksmai, kuriais siekiama skatinti netaršių transporto priemonių ir alternatyviųjų degalų naudojimą, sudaryti palankesnes sąlygas pereiti prie tvaresnių transporto rūšių, pavyzdžiui, geležinkelių ir vidaus vandens kelių transporto, skatinti daugiarūšį gabenimą, t. y. įvairių rūšių transporto priemonių naudojimą vienos kelionės metu, važiavimą dviračiu, ėjimą pėsčiomis ir naudojimąsi viešuoju transportu miestuose. Daugiau informacijos rasite ataskaitos „Europos aplinka. Būklė ir raidos perspektyvos 2020 m.“ 16.4 skirsnyje apie judumo sistemą.

Permalinks

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: Transportas
Dokumento veiksmai