kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kas yra biologinė įvairovė ir kodėl svarbu ją išsaugoti?

HelpCenter FAQ

Biologinė įvairovė bendrąja prasme - tai milijardai unikalių Žemėje gyvenančių gyvų organizmų ir jų tarpusavio sąveikos. Gyvi organizmai yra itin svarbus mūsų gyvenimo elementas, tačiau jiems nuolat gresia pavojus. Didžiausią poveikį biologinei įvairovei daro žemės naudojimo pokyčiai (pvz., miškų iškirtimas, intensyvi monokultūrinė žemdirbystė, urbanizacija), tiesioginis naudojimas, pavyzdžiui, medžioklė ir pernelyg intensyvi žvejyba, klimato kaita, tarša ir invazinės svetimos rūšys. 

Biologinės įvairovės išsaugojimas yra labai svarbus ne tik dėl jos tikrosios vertės, bet ir dėl to, kad ji mums suteikia, pvz., švarų orą, gėlą vandenį, geros kokybės dirvožemį, užtikrina pasėlių apdulkinimą. Ji padeda kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti prie jos, o taip pat mažina gamtinių pavojų poveikį. Todėl jos nykimas turi esminių pasekmių visuomenei, ekonomikai ir žmonių sveikatai. 

Europos gamtos informacinėje sistemoje (EUNIS) pateikiami svarbiausi duomenys apie rūšis, buveinių tipus ir saugomas teritorijas. 

Daugiau informacijos rasite Europos biologinės įvairovės informacinėje sistemoje (BISE).

Permalinks

Dokumento veiksmai