kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kaip mažinti karščio poveikį sveikatai?

HelpCenter FAQ
Beveik visų su aukšta temperatūra siejamų mirties atvejų Europos kontekste galima išvengti. Su klimatu susijusių grėsmių stebėsena ir priežiūra, kartu su karščio ir sveikatos srities veiksmų planais bei kitomis priemonėmis būtų veiksmingi būdai mažinti karščio poveikį sveikatai.

EAA ataskaitoje „Klimato kaita – grėsmė sveikatai ir gerovei Europoje. Karštis ir infekcinės ligos“ apžvelgiamos karščio ir infekcinių ligų poveikio sveikatai mažinimo Europoje priemonės. Siekiant sumažinti karščio poveikį sveikatai, reikia įgyvendinti įvairius sprendimus, įskaitant ankstyvojo perspėjimo sistemas, veiksmingus karščio ir sveikatos srities veiksmų planus, žaliųjų ir pavėsį suteikiančių zonų plėtrą miestuose, tinkamą pastatų projektavimą ir statybą, taip pat darbo laiko ir sąlygų pritaikymą, kad poveikis žmonėms būtų mažesnis. Geriau parengus sveikatos priežiūros sektorių ir didinant sveikatos priežiūros infrastruktūrų atsparumą klimato keliamiems pavojams, būtų galima užtikrinti, kad sveikatos priežiūros sistemos būtų pajėgios ir mokėtų veiksmingai reaguoti į išaugusią pacientų priežiūros ar diagnostikos paslaugų paklausą.

Nors ES kompetencija sveikatos priežiūros srityje yra ribota, ji gali paremti valstybes nares padėdama plėtoti žinias ir jomis keistis, vykdant mokslinių tyrimų programas ir tokias iniciatyvas kaip, pvz., Europos klimato ir sveikatos stebėjimo centras arba Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija. Be to, reglamentavimo pasiūlymai, pvz., susiję su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai, taip pat gali sustiprinti ES vaidmenį kuriant ankstyvojo perspėjimo sistemas ir kovojant su klimato kaitos keliamomis grėsmėmis. 

Permalinks

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: Aplinka ir sveikata
Dokumento veiksmai