kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kaip klimato kaita veikia mano sveikatą ir gerovę?

HelpCenter FAQ
Kintančios klimato sąlygos ir ypač aukštesnės temperatūros bei karščio bangos kelia įvairių grėsmių žmonių sveikatai ir gerovei Europoje.

EAA ataskaitoje „Klimato kaita – grėsmė sveikatai ir gerovei Europoje. Karštis ir infekcinės ligos“ išdėstyta, kokią grėsmę kelia užsitęsusios aukštos temperatūros, parodant, kaip jos lemia didesnį mirtingumą ir sumažėjusį darbo našumą. Esant karščio bangoms užregistruojama daugiau mirties nuo širdies ir kvėpavimo takų ligų atvejų, ypač tarp pažeidžiamų grupių žmonių, ir šį poveikį dar labiau paaštrina šilumos salos miestuose efektas.

Kita kylanti grėsmė – klimato pokyčių skatinamos infekcinės ligos. Klimato sąlygos tampa vis tinkamesnės atsirasti klimato pokyčių skatinamoms infekcinėms ligoms, pvz., maliarijai, dengės karštligei arba Vakarų Nilo karštligei, ir joms plisti, o tai taip pat didina šių ligų perdavimo riziką anksčiau nepaveiktuose Europos regionuose. Pailgėjus ligų perdavimo sezonui ir plačiau pasiskirsčius ligų nešiotojams, daugėja vietinių protrūkių.

Siekiant sumažinti karščio poveikį sveikatai, reikia neatidėliojant imtis tinkamų priemonių.  

Permalinks

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: Aplinka ir sveikata
Dokumento veiksmai