kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kaip Europos aplinkos agentūroje tvarkomi jūsų asmens duomenys?

HelpCenter FAQ

EAA yra nustatyta duomenų apsaugos tvarka, kurioje apibrėžta, kaip agentūra tvarko asmens duomenis. Ja užtikrinama, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi skaidriai ir griežtai laikantis atitinkamų ES institucijoms ir įstaigoms taikomų duomenų apsaugos taisyklių. Kiekvienam procesui ir veiksmui, kurį atliekant renkami asmens duomenys, parengti specialūs pareiškimai dėl privatumo, kuriuos atidžiai stebi už atitinkamą duomenų tvarkymo veiksmą atsakingi duomenų valdytojai ir duomenų apsaugos pareigūnas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip EAA tvarko jūsų asmens duomenis ir kaip galite pasinaudoti savo teisėmis, pavyzdžiui, teise būti informuotam, kad tvarkomi jūsų asmens duomenys, teise susipažinti su savo duomenimis ir (arba) ištaisyti neteisingus ar neišsamius duomenis, rasite mūsų duomenų apsaugos tinklalapyje.

Permalinks

Tags

Dokumento veiksmai