kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kaip ES sprendžia klimato kaitos problemą?

HelpCenter FAQ

ES kovoja su klimato kaita įgyvendindama plataus užmojo politiką savo šalyse ir glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais. ES ir jos valstybės narės yra Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC), Kioto protokolo ir Paryžiaus susitarimo šalys. ES sėkmingai siekia 2020 m. laikotarpiui nustatyto išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslo, ir yra priėmusi svarbiausius teisės aktus ir priemones, kad pasiektų 2030 m. laikotarpiui nustatytus klimato ir energetikos tikslus. Iki 2050 m. Europa siekia tapti pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu.

Kovos su klimato kaita veiksmai taip pat yra Europos žaliojo kurso – plataus užmojo priemonių paketo, apimančio priemones nuo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio įspūdingo sumažinimo iki investicijų į pažangiausius mokslinius tyrimus ir inovacijas bei Europos gamtinės aplinkos išsaugojimo, – pagrindas.

Permalinks

Tags

Dokumento veiksmai