kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kaip atsinaujinančiųjų išteklių energija padeda siekti ES klimato ir energetikos tikslų?

HelpCenter FAQ

Europos energetikos sistemoje vyksta spartūs pokyčiai, kuriais siekiama, kad ES ekonomika taptų neutralia anglies dioksido atžvilgiu, o ištekliai būtų naudojami tvariai ir efektyviai. Atsinaujinančiųjų išteklių energija yra labai svarbi šiai pertvarkai. ES pastangos padvigubinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį galutiniame energijos suvartojime pasiteisino, iškastinio kuro ir su juo susijusių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis gerokai sumažėjo. Nors atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimas taip pat prisidėjo prie tam tikrų oro teršalų, pavyzdžiui, sieros dioksido, kiekio mažinimo, ne visi rezultatai yra teigiami. Pavyzdžiui, šalyse, kuriose nuo 2005 m. labai padidėjo biomasės deginimas, padidėjo ir kai kurių oro teršalų, pavyzdžiui, kietųjų dalelių, išmetimas. 

Daugiau informacijos rasite mūsų informaciniame pranešime „Atsinaujinančiųjų išteklių energija Europoje: svarbiausia siekiant klimato tikslų, tačiau reikia skirti dėmesio oro taršai“. Šioje ataskaitoje apie atsinaujinančiųjų išteklių energiją pateikiamos naujausios tendencijos, taip pat ir pagal šalis, susijusios su įvairiomis atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijomis elektros energijos, šildymo, vėsinimo ir transporto srityse. Be to, atsinaujinančiųjų išteklių energijos poveikio suvestinėje pateikiami atsinaujinančiųjų išteklių energijos suvartojimo poveikio iškastinio kuro naudojimui, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) susidarymui ir oro taršai įverčiai nuo 2005 m.

Permalinks

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: Energija
Dokumento veiksmai