következő
előző
tételek

Az EEA tevékenységei

Lap Utolsó módosítás 2018. 09. 05.
2 min read
This page was archived on 2018. 09. 05. with reason: No more updates will be done
Az EEA biodiverzitással kapcsolatos adatokon, mutatókon és értékeléseken végzett munkája a természetvédelmi intézkedésekre (például a természetvédelmi területekre, a védett fajokra) összpontosul, illetve a biodiverzitással kapcsolatos megfontolásoknak az olyan ágazatokba való integrálására, mint például az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság és a halállományok. A kulcstevékenységek közé tartozik a SEBI 2010 folyamat (Európa 2010-es biodiverzitás-mutatóinak racionalizálása), illetve az Európai Közösség Biodiverzitásra Vonatkozó Nemzetközi Információs Rendszerének kezelése. Az EEA a tervek szerint a biodiverzitás kijelölt európai adatközpontja lesz.

Nézz mélyen, mélyen a természetbe, és mindent jobban meg fogsz érteni.

Albert Einstein

Adatok

Az elkövetkező években az EEA válik majd a biodiverzitás európai adatközpontjává, azaz tárolja és karban tartja az EEA-adatállományokat és a mások birtokában lévő kiegészítő adatállományokra mutató hivatkozásokat, biodiverzitás-mutatók készleteit fogja kidolgozni, és általánosabb hozzáférést biztosít a biodiverzitással kapcsolatos európai adatokhoz.

Az "Európa 2010-es biodiverzitás-mutatóinak racionalizálása" (SEBI 2010) projekt célja figyelemmel követni a 2010-re kitűzött cél felé vezető úton elért haladást. A SEBI 2010 egyszerűbbé teszi a nemzeti, regionális és világszintű mutatókat, valamint biztosítja a mutatók létrehozását lehetővé tévő adatfolyamok rendelkezésre állását is.

Az EEA az alapvető biodiverzitás-mutatókat a központi mutatókészlet alapján rendszeresen frissíti is.

Az EUNIS adatbázis nyilvános hozzáférést biztosít az európai fajok, élőhelytípusok és helyszínek adataihoz.

Értékelések

Miután a minőségi adatfolyamok rendelkezésre állnak, fokozott hangsúlyt kap annak értékelése, mennyire hatékony a biodiverzitással kapcsolatos politika, milyen hatással vannak más szakpolitikák a biodiverzitásra, illetve a szakpolitikák milyen módosításai lehetnek adott esetben szükségesek. A legfrissebb értékelések az EEA 2005. évi állapotokról és kilátásokról készített jelentésében, illetve negyedik páneurópai értékelésében találhatók meg.

A közeljövő jelentősebb értékelései a következők:

  • A biodiverzitásra vonatkozó 2010. évi cél felé vezető úton elért haladás értékelése egyedi biodiverzitás-mutatók készlete alapján, a tervek szerint 2008-ban.
  • Európai ökoszisztéma-értékelés, amely 2012-ig zárandó le.

Az EEA gazdálkodási tervében felsorolt egyes projektek a következőket foglalják magukba:

  • Natura 2000 hálózat;
  • Mezőgazdasági és vidéki területek;
  • Magas természeti értéket képviselő mezőgazdasági területek;
  • Erdei ökoszisztémák; valamint
  • A természetgazdálkodás előnyeinek gazdasági értékelése.

Az EEA az Európai Közösség Biodiverzitásra Vonatkozó Nemzetközi Információs Rendszer (CHM) kezelésével támogatja a biológiai sokféleségről szóló egyezményt is. A CHM ösztönző hatással van az Európai Unión belüli, illetve annak tagállamai közötti, valamint a páneurópai régióra és a világ többi részére kiterjedő technológiai együttműködésre és technológiaátadásra.

Az Ügynökségnek ezen a téren végzett munkáját az EEA biodiverzitással és ökoszisztémákkal foglalkozó csoportja vezeti. A csoport szorosan együttműködik az Európai Biodiverzitási Témaközponttal (ETC/BD), illetve az EEA országokat összefogó hálózatával (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések